עמוד:312

23 לפניכם טבלות ערכים של פונקציות קוויות . א . קבעו על פי הטבלאות אילו מן הפונקציות עולות ואילו יורדות . ב . אילו סרטטנו את כל הפונקציות במערכת צירים אחת , באילו פונקציות הגרפים היו מתלכדים ? באילו פונקציות הגרפים היו מקבילים ? ג . לכל פונקציה רשמו ייצוג אלגברי מתאים . ד . בכל סעיף מצאו את נקודות החיתוך של גרף הפונקציה עם הצירים . ה . לכל פונקציה מצאו את ערך הפונקציה עבור . x = 80 ו . לכל פונקציה מצאו ערך x שעבורו ערך הפונקציה הוא . 90 ה . מציאת ייצוג אלגברי של פונקציה קווית 24 לפניכם ארבע פונקציות קוויות : לכל אחת מהפונקציות : א . מצאו את שיפוע הפונקציה . ב . מצאו את נקודות החיתוך של גרף הפונקציה עם הצירים . ג . מצאו ייצוג אלגברי של פונקציה קווית אחרת , שהגרף שלה מקביל לגרף הפונקציה הנתונה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר