עמוד:309

16 יש שתי סדרות של צורות . כל צורה מורכבת מעיגולים שווים . סדרה א : בצורה שבמקום הראשון יש 6 עיגולים . מספר העיגולים בכל צורה גדול 1–ב ממספר העיגולים שבצורה הקודמת לה . סדרה ב : בצורה שבמקום הראשון יש 14 עיגולים . מספר העיגולים בכל צורה קטן 1–ב ממספר העיגולים שבצורה הקודמת לה . א . לכל סדרה ציירו כמה צורות ובנו טבלת ערכים המתארת את מספר העיגולים בכל צורה . ב . לכל סדרה כתבו ביטוי המתאר את מספר העיגולים בצורה בהתאם למקומה . ג . בנו במערכת צירים אחת שני גרפים המתאימים לביטויים שכתבתם . ד . האם לדעתכם יש בשתי הסדרות - באותו מקום - צורה בעלת מספר שווה של עיגולים ? אם כן - מהו המקום בסדרה ? ה . הסקיצה של הגרפים המתאימים לסיפור אמורה להיראות כך : הסבירו מדוע הנקודות אינן מחוברות בקווים . 17 באולם הרצאות יש שתי אפשרויות לתשלום : אפשרות א : מחיר כניסה חד–פעמית ח"ש 15 - . אפשרות ב : תשלום למינוי שנתי ח"ש 200 - , וכן ח"ש 5 לכל כניסה . א . השוו בין שתי האפשרויות של התשלומים . האם יש מספר כניסות שעבורן משלמים תשלום שווה בשתי האפשרויות ? הסבירו . ב . ענו על השאלות והסבירו את תשובותיכם : ורד משתתפת בהרצאות פעם בחודש . באיזו אפשרות כדאי לה לבחור ? חגית משתתפת בהרצאות פעם בשבוע . באיזו אפשרות כדאי לה לבחור ? דורית משתתפת בהרצאות פעם ביום . באיזו אפשרות כדאי לה לבחור ? 18 בחברת הטלפונים "דב ר נא" משלמים 20 אגורות לדקה של שיחה , ויש תשלום קבוע ח"ש 30 - בחודש . בחברת הטלפונים "דב ר ישיר" משלמים 40 אגורות לדקה של שיחה , ואין תשלום קבוע . א . מהו מספר הדקות שעבורן משלמים תשלום שווה בשתי החברות ? ב . המוסד "ב טוח בדרכים" מעוניין לבחור חברת טלפונים מתאימה לעובדיו לפי צורכי השיחות שלהם : יש עובדים שמספר השיחות שלהם רב , ויש עובדים שמספר השיחות שלהם קטן . כתבו להנהלת המוסד הסבר מפורט שיעזור להם בבחירה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר