עמוד:307

7 א . אילו מהפונקציות שלפניכם הן פונקציות קוויות ? הסבירו . ב . בכל פונקציה קווית : רשמו את הפונקציה בצורה . f ( x ) = mx + b כתבו מהו המקדם של x ומהו האפיון של הפונקציה . מצאו את נקודת החיתוך של גרף הפונקציה עם ציר . y בנו גרף של הפונקציה . 8 השלימו את הטבלה . 9 בכל סעיף כתבו אם הגרפים של הפונקציות g ( x )–ו f ( x ) נחתכים , מקבילים או מתלכדים . הסבירו . 10 בכל סעיף מצאו את נקודת החיתוך של הפונקציה עם ציר y ובנו גרף של הפונקציה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר