עמוד:295

10 › ABC הוא משולש שווה–שוקיים : AC = BC CD תיכון לבסיס . AB נסמן : BCD = › , BAC = › א . סמנו את הנתונים בסקיצה . ב . חשבו את › אם נתון כי . › = 70 ° ג . כתבו ביטוי המתאר את › באמצעות המשתנה . › נמקו את הביטוי שרשמתם וציינו על אילו משפטים הסתמכתם . ד . חשבו את › אם נתון כי . › = › סרטטו בעזרת סרגל ומד–זווית משולש מתאים . 2 11 לפניכם משולש שסורטט על דף משבצות . נמקו מדוע . < A = < C 12 › ABC הוא משולש שווה–שוקיים : AB = AC הנקודות F–ו E , D הן נקודות האמצע של צלעות המשולש . הוכיחו כי . FE = FD 13 בכל סעיף מופיע משולש . ABC חשבו את הגודל של . ABC נמקו כל שלב בחישוב .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר