עמוד:293

לפתרון שאלות בגאומטרייה אפשר להיעזר במשוואות . דוגמה נתון : זווית הראש במשולש שווה–שוקיים גדולה פי 4 מזווית הבסיס . חשבו את זוויות המשולש . פתרון : ניעזר בסקיצה של משולש שווה–שוקיים BC = AC : ABC נסמן אחת מזוויות הבסיס , ›–ב למשל : A = › נבטא באמצעות › את הזוויות האחרות של המשולש : < C = 4 › , < B = › ( הסבירו מדוע ( . אפשר לכתוב את המשוואה : › + › + 4 › = 180 ( הסבירו מדוע ( . פתרון המשוואה הוא : › = 30 ° ( בדקו (! ומכאן שזוויות המשולש הן : < C 30 = 120 ° , < A = < B = 30 ° 1 5 נתון משולש שווה–שוקיים שזווית הראש שלו שווה ל– מזווית הבסיס . 4 מצאו את זווית הבסיס של המשולש בשתי דרכים : דרך א : סמנו ›–ב את זווית הבסיס של המשולש , כתבו משוואה ופתרו אותה . דרך ב : סמנו ›–ב את זווית הראש של המשולש , כתבו משוואה ופתרו אותה . ודאו שקיבלתם אותו פתרון בשתי הדרכים . איזו דרך הייתה נוחה יותר ? הסבירו . 6 בכל סעיף מצאו את הגדלים של זוויות המשולש . א . משולש שווה–שוקיים שזווית הראש שלו גדולה 30 ° –ב מזווית הבסיס . ב . משולש שווה–שוקיים שזווית הבסיס שלו קטנה 15 ° –ב מזווית הראש . ג . משולש שווה–שוקיים שזווית הבסיס שלו שווה לזווית הראש . ד . משולש שווה–שוקיים שזווית הבסיס שלו גדולה 15 ° –ב מזווית הראש .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר