עמוד:280

משימות לסיכום 16 אילו מבין המשולשים בסרטוטים 9-1 בוודאות חופפים למשולש ? ABC נמקו את תשובתכם . 17 בכל סעיף קבעו אם המשולשים חופפים . אם כן : נמקו , וכתבו את החפיפה בכתיב מתמטי . כתבו את כל השוויונות בין החלקים המתאימים במשולשים החופפים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר