עמוד:250

משולשים חופפים הם משולשים שאפשר להניח אותם זה על זה כך שיכסו זה את זה בדיוק . הצלעות שמכסות זו את זו נקראות צלעות מתאימות במשולשים חופפים . הקדקודים ש"נופלים" זה על זה נקראים קדקודים מתאימים במשולשים חופפים . הזוויות שמכסות זו את זו נקראות זוויות מתאימות במשולשים חופפים . מהחפיפה נובעים שישה שוויונות : כל זוג צלעות מתאימות שוות זו לזו , וכל זוג זוויות מתאימות שוות זו לזו . לא תיתכן חפיפה מבלי שיתקיימו ששת השוויונות ! בכתיב מתמטי מציינים חפיפת משולשים באמצעות הסימן .= כשרושמים חפיפה בכתיב מתמטי יש להקפיד על סדר הכתיבה של הקדקודים המתאימים . דוגמה במשולשים החופפים KPM–ו ABC שבסרטוט : הקדקוד A מתאים לקדקוד ; K הקדקוד B מתאים לקדקוד ; P הקדקוד C מתאים לקדקוד . M לכן נכתוב : › ABC = › KPM ששת השוויונות שנובעים מהחפיפה הם : 1 < A = < K 4 AB = KP 2 < B = < P 5 BC = PM 3 < C = < M 6 AC = KM 3 המשולשים בסרטוט חופפים . רשמו את החפיפה בכתיב מתמטי . 4 ידוע . › PAZ = › TOM–ש השלימו : PA = __ , PZ = __ , OM = ___ M = ___ , P = ___ , O = ___ אפשר להיעזר בסקיצה מתאימה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר