עמוד:244

31 בבניין מגורים גרים 36 תלמידים . מספר הבנים בבניין הוא 80 % ממספר הבנות . כמה בנים וכמה בנות יש בבניין ? 32 רחלי קנתה זר ורדים אדומים ולבנים לחג . מספר הוורדים האדומים היה 80 % ממספר הוורדים הלבנים . 2 שושי הביאה עוד 3 ורדים , ואז היחס בין מספר הוורדים האדומים למספר הוורדים הלבנים היה . 3 כמה ורדים אדומים וכמה ורדים לבנים קנתה רחלי לחג ? 33 היום הגיל של רבקה הוא 25 % מהגיל של אמה . בעוד 16 שנים הגיל של רבקה יהיה קטן פי 2 מהגיל של האם . בת כמה רבקה היום ? 34 מחירו של ק"ג אחד בננות יקר 30 % –ב ממחירו של ק"ג אחד תפוזים . יואב קנה ג"ק 2 בננות ג"ק 5–ו תפוזים ח"ש 38–ב . מה מחירו של ק"ג אחד בננות ? 35 בסוף העונה ניתנה הנחה של 25 % לבגדי נשים . מחירה של חולצה מסוימת ירד . ₪ 30–ב מה היה מחירה של החולצה לאחר ההנחה ? 36 בתחילת המשבר במפרץ הפרסי התייקר ליטר בנזין . 20 % –ב בסוף המשבר ירד מחירו , 25 % –ב וליטר בנזין עלה 4 . 5 שקלים . מה היה מחיר ליטר בנזין לפני תחילת המשבר במפרץ הפרסי ? 37 רוכב אופניים עבר מרחק של מ"ק 20 במהירות קבועה . בדרך חזרה נאלץ להקטין את מהירותו . 20 % –ב רוכב האופניים רכב 9 שעות בסך הכול . מצאו את מהירותו של רוכב האופניים בדרך חזרה . 38 נתונים שני מלבנים . שטחו של כל אחד מהם 24 סמ ) ר" הסרטוטים מוקטנים . ( נתון : אורך הצלע CB קטן 25 % –ב מאורך הצלע . MP אורך הצלע AB גדול מ"ס 1–ב מאורך הצלע . MK מצאו את אורכי הצלעות של שני המלבנים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר