עמוד:240

הרחבה 17 במשולש שווה–שוקיים היחס בין אורך הגובה לבסיס לבין אורך השוק של המשולש הוא . 0 . 8 שוק המשולש ארוכה מהגובה לבסיס מ"ס 1–ב . א . מהו אורך השוק של המשולש ? מהו אורך הגובה לבסיס ? ב . שטח המשולש 12 סמ"ר . מצאו את היחס בין גובה המשולש לבסיסו . 18 נתון מספר דו–ספרתי שבו ספרת העשרות היא . 1 אם נחליף את סדר הספרות במספר , 2 נקבל מספר דו–ספרתי חדש . היחס בין המספר הנתון למספר החדש הוא . 9 מצאו את המספר הנתון . 19 במשולש ישר–זווית ABC אורך אחד הניצבים גדול מאורך הניצב האחר מ"ס 4–ב . היחס בין אורכי הניצבים הוא 3 : 2 ( הסרטוט מוקטן . ( AD הוא תיכון במשולש . ABC א . מצאו את אורכי הניצבים במשולש . ABC ב . מהו היחס בין שטח המשולש ABD לשטח המשולש ? ABC דיון 20 לפניכם ארבעה תיאורים . האם הם אפשריים ? נמקו . א . בחרתי מספר , הוספתי לו 5 וקיבלתי מספר חדש . שני שלישים מהמספר החדש שווים למחצית המספר שבחרתי . ב . למירי יש אוסף מפיות . היא קיבלה מדודתה 5 מפיות . כעת שני שלישים ממספר המפיות באוסף שלה שווים למחצית מספר המפיות שהיו באוסף בהתחלה . ג . הגיל של אמה של רונית גדול פי 8 מהגיל של רונית . לפני שלוש שנים הגיל של האם היה גדול פי 22 מהגיל של רונית . ד . מספר הכדורים בכד הירוק גדול פי 8 ממספר הכדורים בכד האדום . הוציאו 3 כדורים מכל כד . כעת מספר הכדורים בכד הירוק גדול פי 22 ממספרם בכד האדום . הרחבה 21 לחגי יש אוסף של גולות . ביום ראשון הוא הפסיד שליש מכמות הגולות שהיו לו . ביום שני הוא הפסיד עוד 5 גולות . ביום שלישי הוא הגדיל פי 3 את כמות הגולות שנשארו לו , וביום רביעי הרוויח 6 גולות . ביום רביעי בערב הייתה לו גולה אחת יותר מהכמות שהייתה לו ביום ראשון בבוקר . האם התיאור שלמעלה אפשרי ? אם כן - ענו על השאלות . אם לא - הסבירו מדוע . 1 כמה גולות היו באוסף של חגי ביום ראשון בבוקר ? 2 חשבו כמה גולות היו לו בתחילת כל יום .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר