עמוד:237

הרחבה 3 כששאלו את פיתגורס מהו מספר תלמידיו , ענה : "לומדי המתמטיקה הם מחצית מהתלמידים , לומדי הפיזיקה הם רבע מהתלמידים , שביעית מהתלמידים הוגים בדממה , והשאר 3 - תלמידים - לומדים מוזיקה " . האם מסר לנו פיתגורס די נתונים ? אם כן - כמה תלמידים למדו מתמטיקה ? הרחבה 4 במחומש יש שלוש צלעות השוות באורכן ועוד שתי צלעות אחרות השוות באורכן . אורך הצלע הארוכה גדול מ"ס 2–ב מאורך הצלע הקצרה . 2 היחס בין אורך הצלע הקצרה לאורך הצלע הארוכה הוא . 3 מצאו את ההיקף של המחומש . כתבו שתי אפשרויות לפתרון . 5 במשקה כמות המים גדולה 300–ב גרם מכמות התרכיז . היחס בין כמות התרכיז לכמות המים הוא . 2 : 5 מהן כמויות המים והתרכיז במשקה ? דיון 6 מספר התלמידים בבית הספר "ישורון" היה גדול פי 2 ממספר התלמידים בבית הספר "נחשון . " בית הספר "נחשון" שופץ והורחב , ולכן הועברו 80 תלמידים מ"ישורון" ל"נחשון . " לאחר המעבר - היחס בין מספר התלמידים ב"ישורון" למספר התלמידים ב"נחשון" הוא . 4 : 3 הדרכה : בפתרון בעיות כדאי לעתים לארגן את המידע הנתון בטבלה . א . הסבירו את הנתונים הרשומים בטבלה . ב . כתבו משוואה המתארת את היחס בין מספר התלמידים ב"ישורון" לבין מספר התלמידים ב"נחשון" לאחר המעבר . ג . פתרו את המשוואה ומצאו כמה תלמידים היו בכל בית ספר לפני המעבר . ד . בדקו את התשובה שקיבלתם . שימו לב ! בדיקה של הפתרון על ידי הצבה במשוואה אינה מספיקה ! ייתכן שפתרון המשוואה אינו פתרון הבעיה . יש לבדוק אם התשובה שהתקבלה מקיימת את כל התנאים הנתונים בבעיה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר