עמוד:236

ג . פתרון בעיות מילוליות מה נלמד ? פתרון בעיות מילוליות 2 3 1 מספר אחד גדול 3–ב ממספר אחר . מהמספר הקטן שווה ל– מהמספר הגדול . 3 4 מצאו את המספרים . דוגמה לפתרון בעיה : מספר אחד גדול 9–ב ממספר אחר . 1 1 מהמספר הגדול שווה ל– מהמספר הקטן . מצאו את המספרים . 6 7 . 1 נסמן במשתנה את אחד הגדלים ונכתוב ביטויים אלגבריים לשאר הגדלים : נסמן x–ב את המספר הגדול . המספר הקטן : x - 9 1 מהמספר הגדול : 1 x 7 7 1 מהמספר הקטן : 1 ( x - 9 ) 6 6 . 2 נכתוב משוואה באמצעות ביטויים אלגבריים שווים : 1 ( x - 9 ) = 1 x 6 7 . 3 נפתור את המשוואה ונקבל : x = 63 . 4 נכתוב תשובה : המספר הגדול הוא , 63 המספר הקטן הוא . 54 1 1 . 5 נבדוק את הפתרון : 63 גדול 63–מ . 54–מ 9–ב שווה 54–מ . 9–ל שווה גם היא . 9–ל 6 7 2 בכל סעיף כתבו משוואה , פתרו אותה וענו על השאלה . א . חשבתי על מספר . חיסרתי ממנו 5 וחילקתי את ההפרש . 2–ב קיבלתי שליש מהמספר שחשבתי עליו . על איזה מספר חשבתי ? ב . חשבתי על מספר . חיברתי לו 7 וחילקתי את הסכום . 3–ב קיבלתי מספר הקטן 5–ב מהמספר שחשבתי עליו . על איזה מספר חשבתי ? ג . חשבתי על מספר . חיסרתי ממנו 5 וחילקתי את ההפרש . 3–ב למנה חיברתי 20 וקיבלתי מספר הגדול פי 2 מהמספר המקורי . על איזה מספר חשבתי ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר