עמוד:230

צמצום שברים הכוללים משתנים שבר הכולל משתנים מצמצמים כמו שבר מספרי : מחלקים את המונה ואת המכנה באותו ביטוי אלגברי ( שערכו שונה . ( 0–מ שימו לב : בצמצום שברים אלגבריים יש להתייחס לתחום ההצבה של הביטוי המקורי . דוגמה 5 x ( x - 3 ) תחום ההצבה הוא x = 3 מכיוון x - 3 = 0–ש ולכן : 6 ( x - 3 ) 1 כאשר x = 3 אפשר לצמצם 5 x ( x - 3 ) = 5 x : x - 3–ב 6 ( x - 3 ) 6 1 5 x ( x - 3 ) כאשר x = 3 הביטוי 6 ( x - 3 ) איננו מוגדר . 15 הביטוי 5 x ( x - 3 ) שווה לביטוי 5 x כאשר . x = 3 6 6 ( x - 3 ) הדגימו זאת על ידי הצבה של ארבעה ערכים של x בשני הביטויים האלה . 16 צמצמו את השבר ככל האפשר וכתבו ביטוי שווה . דוגמה 3 ( x + 4 ) x + 4 תחום ההצבה הוא x = 4 מכיוון x + 4 = 0–ש ולכן אפשר לצמצם . x + 4–ב 17 צמצמו את השבר , אם אפשר . אם אי–אפשר , הסבירו מדוע אי–אפשר לצמצם . 18 צמצמו את השבר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר