עמוד:221

דיון 34 2 x - 1 1 x א . כדי לפתור את המשוואה - = בדוגמה שבעמוד הקודם הציעה מלכה 6 4 4 לכפול כל אגף של המשוואה 4–ב בשלב הראשון . פתרו בדרך זו ובדקו באיזה מספר צריך לכפול בשלב השני כדי לקבל משוואה ללא שברים . השוו את דרך הפתרון של מלכה לדרך הפתרון שבדוגמה . ב . הציעו דרכים נוספות לפתרון המשוואה . ג . אורה טוענת שאם תכפול את שני אגפי המשוואה , 12–ב תתקבל משוואה ללא שברים . הסבירו מדוע טענתה נכונה . ד . הציעו מספרים משלכם שאפשר לכפול בהם את אגפי המשוואה ולקבל משוואה ללא שברים . מה משותף לכל המספרים האלה ? כדי לקבל משוואה ללא שברים בשלב אחד , יש לכפול כל אגף במשוואה במספר המתחלק בכל אחד מהמכנים . מספר זה הוא המכנה המשותף . אפשר לכפול במכנה המשותף הקטן ביותר או במכנה משותף גדול יותר . לדוגמה : המכנה המשותף הקטן ביותר של 15–ו 10 הוא . 30 מכנה משותף גדול יותר הוא . 60 35 פתרו את המשוואות . 36 אבי יצא לטיול שהיה מורכב משני מסלולים רצופים : מסלול א - שיט בסירה במהירות של 6 קמ"ש ; מסלול ב - צעדה במהירות של 4 קמ"ש . אורך מסלול הצעדה היה קצר מ"ק 10–ב מאורך מסלול השיט . שני מסלולי הטיול נמשכו 5 שעות בסך–הכול . סמנו x–ב את אורך מסלול א ומצאו מה היה אורך מסלול השיט . 37 פתרו את המשוואות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר