עמוד:178

15 בכיתה ח 1 בבית הספר "מרחבים" יש 30 תלמידים . בבית הספר ערכו סקר שבדק את יחסם של התלמידים למקצועות הלימוד השונים . בסקר נמצא כי : 12 תלמידים מעדיפים ללמוד מתמטיקה . 3 תלמידים מעדיפים ללמוד ספרות . 6 תלמידים הכי אוהבים גאוגרפיה . 9-ל תלמידים אין העדפה ברורה . א . מלאו את הטבלה . ב . תארו את ההעדפות של תלמידי ח 1 גם בדיאגראמת עיגול . 16 בבית הספר "דרורים" יש 320 תלמידים . 10 % מתלמידי בית הספר "דרורים" לא לבשו תלבושת אחידה בראש חודש . א . איזה אחוז מהתלמידים לבשו תלבושת אחידה בראש חודש ? ב . כמה תלמידים לבשו תלבושת אחידה בראש חודש ? 17 בסקר בנושא קריאת ספרים השתתפו 480 תלמידות . 360 תלמידות דיווחו שהן קוראות 3 ספרים בחודש . 72 תלמידות דיווחו שהן קוראות 2 ספרים בחודש . 48 תלמידות דיווחו שהן אינן קוראות ספרים . א . מלאו את הטבלה . ב . תארו את ממצאי הסקר גם בדיאגרמת עיגול . 18 בזר פרחים היחס בין מספר הוורדים למספר הציפורנים הוא . 1 : 4 א . איזה אחוז מפרחי הזר הם הציפורנים ? ב . תארו את הרכב הזר בדיאגרמת עיגול . 30 % 19 מפרחים של זר הם לבנים , והשאר - אדומים . א . תארו את ההרכב של פרחי הזר בדיאגרמת עיגול . ב . מהו היחס בין מספר הפרחים האדומים למספר הפרחים הלבנים בזר ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר