עמוד:167

12 פתרו . א | 2 x + 5 < 8 x - 1 ב | x + 7 > 3 x - 5 | x + 1 > x - 4 ג ד | -x > x ה | -x > x | -x < 2 x ו ז | 2 x - 7 x > 2 - 7 x ח | 3 x - 5 < 3 + x | -4 x < 4 x - 2 ט י | -2 ( 3 - x )> 4 - 2 x | -2 ( 3 - x )< 2 x - 4 יא | 6 - 4 ( x - 1 )< 10 - 4 x יב 13 פתרו . א | 2 ( 3 - x ) > x + 3 ב | 2 - ( x + 1 ) < x - 1 ג | 7 ( 2 - 5 x ) < - ( 36 x - x ) | 5 x > - ( 3 x - 4 ) ב ( -1 ) ד ה | - ( 3 x + 1 ) ב 2 - 1 < 3 ( x + 5 ) ו | - ( 2 x + x ) > 3 ( 1 - x ) - 5 ז | -5 ( 3 - x - 2 ) + 2 > 7 - 5 ( 1 - x ) | -3 ( x - 1 ) + 2 x > 5 - 2 ( x + 1 ) ח 14 לכל אי–שוויון התאימו פתרון . הסבירו את שיקוליכם . 15 נתון האי–שוויון . 3 + x > x + 2 א . נמקו מדוע לאי–שוויון אין פתרון . ב . שנו את האי–שוויון כך שהפתרון שלו יהיה : אתגר 16 פתרו את האי–שוויונות . | x < x ב | x < x א

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר