עמוד:161

33 כתבו את תחום החיוביות ואת תחום השליליות של כל אחת מהפונקציות וסמנו אותם בגרף . 34 נתונה הפונקציה . f ( x ) = -2 x - 4 א . סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה . ב . מצאו את נקודות החיתוך עם הצירים וסמנו אותן בסקיצה . ג . מצאו את התחום שבו . f ( x ) > 0 ד . מצאו את התחום שבו . f ( x ) < 0 35 בכל סעיף בחרו תשובה נכונה מבין התשובות הנתונות . א . התחום שבו f ( x ) > 0 הוא : 1 x < 2 2 x > 3 3 x < 0 . ב התחום שבו g ( x )< 0 הוא : 1 x < 2 2 x > 3 3 x < 0 ג . התחום שבו f ( x )> 3 הוא : 1 x < 2 2 x > 3 3 x < 0 לפי גרף הפונקציה : f ( x ) א . כתבו את התחום שבו . f ( x ) > 0 ב . כתבו את התחום שבו . f ( x ) < 3 36

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר