עמוד:160

כדי למצוא את תחום החיוביות של פונקציה קווית אפשר להיעזר בגרף שלה ובנקודת החיתוך שלה עם ציר . x הפונקציה g ( x ) = 1 . 5 x + 3 מקבלת את הערך 0 עבור . x = -2 לפי גרף הפונקציה ולפי טבלת הערכים ערכי הפונקציה g ( x ) חיוביים עבור ערכי x גדולים . 2–מ בכתיב אלגברי נרשום : g ( x ) > 0 עבור . x > 2 אפשר גם לומר שתחום החיוביות של g ( x ) הוא ערכי x גדולים .-2–מ בגרף התחום הזה מסומן על הציר בחץ בצבע אדום . לפי גרף הפונקציה ולפי טבלת הערכים ערכי הפונקציה g ( x ) שליליים עבור ערכי x קטנים .-2–מ בכתיב אלגברי נרשום : g ( x ) < 0 עבור . x < 2 אפשר גם לומר שתחום השליליות של g ( x ) הוא ערכי x קטנים .-2–מ בגרף התחום הזה מסומן על הציר בחץ בצבע כחול . שימו לב : x = 2 אינו שייך לתחום החיוביות ואינו שייך לתחום השליליות ( עבור x = 2 מתקיים שוויון . ( לכן נסמן על ציר x עיגול ריק ב– . x = 2 32 נתונה הפונקציה . h ( x ) = -2 x - 8 א . סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה . ב . מצאו את נקודת החיתוך של הפונקציה עם ציר . x סמנו את הנקודה בסקיצה . ג . היעזרו בסעיפים הקודמים כדי למצוא את תחום החיוביות ואת תחום השליליות של הפונקציה . h ( x ) ד . בלי להציב , קבעו אילו מבין ערכי הפונקציה הנתונים הם חיוביים . h ( 100 ) h ( 50 ) h ( 10 ) h ( 4 ) h ( 3 ) h ( 0 ) h ( -10 ) h ( -50 )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר