עמוד:155

20 בסרטוט נתונה סקיצה של שתי פונקציות קוויות , f ( x ) ו– . g ( x ) = 3 א . מהו הפתרון של האי–שוויון ? f ( x ) > 3 סמנו אותו על ציר–מספרים . ב . מהו הפתרון של האי–שוויון ? f ( x ) < 3 סמנו אותו על ציר–מספרים . פתרון של אי–שוויון מהצורה f ( x ) › g ( x ) הפתרון של f ( x ) > g ( x ) כולל את הפתרונות של f ( x ) < g ( x ) ושל . f ( x ) = g ( x ) דוגמה הפתרון של -x + 3 > 2 x כולל את הפתרונות של האי–שוויון -x + 3 > 2 x ושל המשוואה :-x + 3 = 2 x נסרטט במערכת צירים אחת סקיצה של הפונקציות שבשני האגפים : g ( x ) = 2 x , f ( x ) = x + 3 הפתרון של x + 3 = 2 x הוא . x = 1 הפתרון של -x + 3 > 2 x הוא . x < 1 לכן הפתרון של x + 3 > 2 x כולל את כל המספרים הקטנים 1–מ וכן את . 1 כותבים את הפתרון בייצוג אלגברי כך : , x < 1 ומסמנים אותו על ציר–המספרים כמו בסרטוט : שימו לב : הפעם מופיע בקצה החץ עיגול מלא , המציין שהפתרון כולל גם את המספר 1 עצמו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר