עמוד:153

13 לפניכם גרפים של שתי פונקציות קוויות , . g ( x )–ו f ( x ) א . מהו פתרון המשוואה ? f ( x ) = g ( x ) ב . תנו 3 דוגמאות של ערכי x שעבורם . f ( x ) < g ( x ) ג . מצאו אילו מבין ערכי x–ה מקיימים את האי–שוויון . f ( x ) > g ( x ) x = 15 x = 0 x = 105 x = 1 x = 5 x = 100 , 000 x = 3 x = 2 . 01 x = 2 ד . רשמו שלושה ערכי x משלכם המקיימים את האי–שוויון . f ( x ) > g ( x ) ה . מהו הפתרון של האי–שוויון ? f ( x ) > g ( x ) הסבירו . ו . מהו הפתרון של האי–שוויון ? -2 > f ( x ) ז . מהו הפתרון של האי–שוויון ? -2 > g ( x ) 14 נתונות הפונקציות f ( x ) = 2 x + 3 ו– . g ( x ) = 3 x - 7 א . סרטטו באותה מערכת צירים גרפים של f ( x ) ושל . g ( x ) ב . מצאו את הערך של x שעבורו . f ( x ) = g ( x ) ג . מצאו את התחום שבו מתקיים . f ( x ) > g ( x ) ד . מצאו את פתרון האי–שוויון .-2 x + 3 < 3 x - 7 15 א . סרטטו באותה מערכת צירים גרפים של הפונקציות g ( x ) = 2 ו– . f ( x ) = 3 x + 5 ב . פתרו את המשוואה 3 x + 5 = 2 וסמנו את הפתרון בסרטוט שלכם . ג . מצאו את פתרון האי–שוויון 3 x + 5 > 2 וסמנו אותו בסרטוט . 16 א . סרטטו באותה מערכת צירים גרפים של הפונקציות f ( x ) = 1 ו– . g ( x ) = 2 x + 3 ב . מצאו את פתרון המשוואה . 2 x + 3 = 1 ג . היעזרו בגרפים ומצאו את פתרון האי–שוויון . 2 x + 3 < 1 סמנו את הפתרון בסרטוט . 17 נתונות הפונקציות f ( x ) = 2 x + 3 ו– . g ( x ) = 0 א . סרטטו באותה מערכת צירים גרפים של f ( x ) ושל . g ( x ) ב . מצאו את פתרון האי–שוויון 2 x + 3 > 0 וסמנו אותו בסרטוט . דיון 18 א . מצאו את הפתרון של האי–שוויון . 2 x + 5 < 3 x ב . הציעו דרך למציאת הפתרון של אי–שוויון כלשהו , f ( x ) < g ( x ) כאשר g ( x )–ו f ( x ) הן פונקציות קוויות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר