עמוד:150

8 א . כתבו אי–שוויון הכולל גם את האי–שוויון 4 x - 2 > 3 x וגם את המשוואה . 4 x - 2 = 3 x ב . כתבו אי–שוויון משלכם בצורה ביטוי ב › ביטוי א . ג . הסבירו מדוע x = 6 שייך לפתרון האי–שוויון , 7 > x + 1 אבל אינו שייך לפתרון האי–שוויון . 7 > x + 1 פתרון אי – שוויון בעזרת גרפים של פונקציות דיון 9 חנה משלמת עבור הטלפון הביתי שלה תשלום חודשי לחברת "שוחחון . " תשלום זה מורכב מתשלום התחלתי בסך ח"ש 40 , ומתשלום נוסף של 10 ) ח"ש 0 . 1 אגורות ) עבור כל דקת שיחה . חברה סלולרית הציעה לחנה תכנית מיוחדת , הכוללת תשלום התחלתי של ח"ש 20 לחודש , ותשלום של 30 ) ח"ש 0 . 3 אגורות ) עבור כל דקת שיחה . התכניות של שתי החברות ( של "שוחחון" ושל החברה הסלולרית ) מתוארות בייצוג גרפי באותה מערכת צירים . א . איזו תכנית מיוצגת על ידי גרף הפונקציה ? f ( x ) הסבירו . איזו תכנית מיוצגת על ידי גרף הפונקציה ? g ( x ) הסבירו . ב . באיזו חברה כדאי לחנה לבחור אם היא מדברת 50 דקות בחודש ? ג . המליצו לחנה באיזו חברה לבחור אם היא מדברת : 100 דקות בחודש 15 דקות בחודש 25 דקות בחודש 200 דקות בחודש . ד . אילו מהאי–שוויונות נכונים ? f ( 100 ) < g ( 100 ) 1 f ( 50 ) > g ( 50 ) 2 f ( 120 ) < g ( 120 ) 3 ה . נתונים המספרים : 10 , 25 , 6 , 0 , 100 , 120 1 איזה מהמספרים הוא פתרון המשוואה ? g ( x ) = f ( x ) הסבירו כיצד קבעתם . מה משמעות הפתרון בסיפור ? 2 אילו מהמספרים הם פתרונות של האי–שוויון ? g ( x ) > f ( x ) הסבירו כיצד קבעתם . האם לפתרונות האלה יש משמעות בסיפור ? אם כן - מהי ? 3 אילו מהמספרים הם פתרונות של האי–שוויון ? g ( x ) < f ( x ) הסבירו כיצד קבעתם . האם לפתרונות האלה יש משמעות בסיפור ? אם כן - מהי ? ו . הסיקו מסקנה כללית באיזו חברת טלפונים כדאי לאדם לבחור בהתאם לדקות השיחה שלו בחודש .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר