עמוד:132

ג . לפניכם 9 טענות . בדקו כל טענה וקבעו אם היא מתאימה לשיטת התשלום בלונה פארק , וכן אם היא מתאימה לשיטת התשלום לטיול . האם יש טענות שמתאימות לשתי שיטות התשלום ? האם יש טענות שאינן מתאימות לשום שיטה ? 1 ככל שגדל מספר הילדים - המחיר הכולל עולה . 2 ככל שגדל מספר הילדים - כל ילד משלם יותר . 3 היחס בין הגדלים של שתי קבוצות והיחס בין המחירים לילד בכל אחת מהקבוצות הם מספרים הופכיים . 4 כאשר מספר הילדים בקבוצה גדל פי - 3 גם המחיר הכולל גדל פי . 3 5 ככל שגדל מספר הילדים בקבוצה - כל ילד משלם פחות . 6 היחס בין הגדלים של שתי קבוצות שווה ליחס בין המחירים ( הכוללים ) שמשלמות הקבוצות . 7 כאשר x גדל פי y , 7 קטן פי . 7 8 כאשר x קטן פי y , 7 גדל פי . 7 9 כאשר x קטן פי y , 7 קטן פי . 7 יחס ישר כאשר הקשר בין שני גדלים משתנים , , y–ו x הוא מהצורה x a–ו הוא גודל חיובי קבוע , מתקיימים קשרים נוספים : היחס בין כל ערך y לערך x–ה המתאים לו הוא המספר הקבוע : y a = x ( בטבלה : . ( a = 20 היחס בין שני ערכי x כלשהם שווה ליחס בין שני ערכי y–ה המתאימים להם ( מודגם בטבלה בירוק . ( כאשר ערך x גדל פי מספר כלשהו , m גם ערך y–ה המתאים גדל פי m ( מודגם בטבלה בסגול , ( וכאשר ערך x כלשהו קטן פי מספר כלשהו , m גם ערך y–ה המתאים קטן פי m ( מודגם בטבלה בתכלת . ( במצב זה אומרים שקיים יחס ישר בין המשתנים . y–ו x דוגמה בשיטת התשלום בלונה פארק ( משימה ( 1 יש יחס ישר בין מספר הילדים בקבוצה ( x ) והמחיר הכולל . ( y ) כאשר קיים יחס ישר בין המשתנים , y–ו x המשתנים נקראים משתנים פרופורציוניים , כי קיימת פרופורציה בין כל שני ערכי x ושני ערכי y–ה שמתאימים להם . במקרה זה טבלת הערכים היא טבלת התאמה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר