עמוד:124

41 ראובן רכב על אופניים במהירות קבועה . הוא עבר מ"ק 36 בשעתיים והמשיך לרכוב . א . מהו המרחק שעבר ראובן בשעה ? בשלוש שעות ? בשעה וחצי ? ב . באיזו מהירות נסע ראובן ? הסבירו . ג . בכמה דקות עבר ראובן ? 'מ 15 , 000 יש גדלים רבים המוגדרים כיחס בין שני גדלים אחרים . למשל : מהירות היא היחס בין אורך הדרך ובין משך הזמן שעוברים את הדרך . דוגמה אוטובוס עבר מ"ק 210 3–ב שעות . אפשר לתאר את מהירות הנסיעה של האוטובוס באמצעות יחס : מ"ק 70 ) 210 : 3 = 70 : 1 בשעה אחת או 70 קמ ( . ש" בדומה למהירות , גם הספק מתאר יחס בין שני גדלים : הספק הוא היחס בין כמות העבודה שנעשתה ובין משך הזמן של העבודה . דוגמה פועל מייצר 40 פריטים 8–ב שעות . אפשר לתאר את ההספק של הפועל באמצעות היחס . 40 : 8 = 5 : 1 מכאן שההספק של הפועל הוא 5 פריטים בשעה . בדרך כלל , המהירות של כלי רכב משתנה בזמן הנסיעה , וההספק של אדם משתנה במהלך העבודה . בשאלות המילוליות המופיעות כאן , אנו מניחים שכלי רכב נעים במהירות קבועה והספק העבודה הוא קבוע , ולכן בפתרון השאלות אפשר להיעזר בפרופורציה ובטבלות התאמה . 42 מכונית נוסעת במהירות של 70 קמ"ש . השלימו את הטבלה . 43 סירת מנוע שטה במהירות קבועה ועברה מ"ק 12 3–ב שעות . א . השלימו את הטבלה . ב . בדקו אם אפשר לכתוב לפי הטבלה פרופורציה מתאימה . ג . בכמה זמן תעבור הסירה מ"ק 45 באותה מהירות ? האם השתמשתם בטבלת התאמה כדי לענות על השאלה ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר