עמוד:122

יחס ופרופורציה בין גדלים מסוגים שונים דיון 33 עודד קנה ג"ק 5 עגבניות ושילם תמורתן ח"ש 15 . א . מהו היחס בין המחיר למספר הקילוגרמים ? מהי המשמעות של היחס בסיפור ? ב . כמה ק"ג עגבניות יוכל עודד לקנות ח"ש 21–ב ? ג . כמה יעלו 400 גר' עגבניות ? ד . עודד מצא בארנקו עוד ח"ש 2 40–ו אג . ' כמה ק"ג נוספים של עגבניות יוכל לקנות בסכום זה ? עד עכשיו עסקנו ביחס בין גדלים מאותו הסוג , שאפשר למדוד אותם באותה יחידת מידה . כעת נעסוק ביחס בין גדלים מסוגים שונים : גדלים שאי–אפשר למדוד אותם באותה יחידת מידה . במצב כזה יש לכתוב יחס בין שני גדלים עם כינויים ולא בין שני מספרים ללא כינוי . דוגמה משימה 33 עוסקת ביחס בין מחיר העגבניות למשקלן . משקל ומחיר אי–אפשר למדוד באותה יחידת מידה . ח"ש 15 ח"ש 3 היחס בין מחיר הקנייה למשקל הקנייה הוא : = ג"ק 5 ג"ק 1 המשמעות היא שהמחיר ג"ק 1–ל הוא ) ח"ש 3 או ח"ש 3 לק . ( ג" גם כאשר עוסקים ביחס קבוע בין גדלים מסוגים שונים , אפשר להיעזר בטבלות התאמה . דוגמה במשימה 33 יש יחס קבוע בין המחיר לבין המשקל , לכן אפשר לחשב בעזרת טבלת התאמה כמה ק"ג עגבניות ניתן לקנות 21–ב שקלים . 34 אצל מירה הירקנית היחס בין מחיר התפוחים למשקלם היום הוא : ח"ש 7 : ג"ק 2 א . לפניכם תיאורי קניות שונות של תפוחים . קבעו לגבי כל קנייה אם ייתכן שהיא התרחשה היום אצל מירה הירקנית . 1 קניתי ג"ק 3 תפוחים . ח"ש 10 . 5–ב 2 דודי קנה ג"ק 5 תפוחים ח"ש 10–ב . ג"ק 6 3 תפוחים עלו ח"ש 21 . 4 תמורת ח"ש 1 . 75 קיבלתי ג"ק 0 . 5 תפוחים . 5 משה האופה שילם ח"ש 70 תמורת ג"ק 20 תפוחים . 6 קניתי ג"ק 4 . 5 תפוחים ושילמתי תמורתם 225 אג . ' 7 היה בידי שקל אחד , והוא הספיק לי בדיוק לקניית 200 גר' תפוחים . 8 תפוח שמשקלו 150 גר' עלה בדיוק 30 אג . ' ב . מה המחיר לקילוגרם תפוחים אצל מירה היום ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר