עמוד:119

21 מ"ס 1 במפה שלפניכם מייצג מ"ק 0 . 2 במציאות . א . מהו קנה המידה של המפה ? ב . היעזרו במפה ומצאו מהו בערך אורך הדרך בין בניין הספרייה לבניין המתנ ) ס" המסלול הירוק במפה . ( ג . מהו בערך אורך הדרך בין בית הספר למגרש הכדורסל ( המסלול הכתום במפה ?( 22 לפניכם גזרה של בגד לתפירה ביתית . הגזרה מסורטטת בקנה מידה . 1 : 12 א . מהו אורכה האמתי של החולצה ( הקטע ?( AB ב . מהו המרחק בין הלולאות בחולצה ? ג . האם החולצה מתאימה לדעתכם למבוגר או לילד ? 23 א . מצאו מהו ( בערך ) המרחק בקו אווירי במציאות בין המקום המסומן בבני ברק לבין המקום המסומן בתל אביב . ב . סמנו מסלול לאורך הכבישים שבמפה בין המקום המסומן בגבעתיים לבין המקום המסומן ברמת גן , וחשבו את אורך המסלול במציאות . * משימות 23-21 מתבססות על : פיתוח חשיבה כמותית - פרקי העמקה וחזרה לחטיבות הביניים , משרד החינוך , המזכירות הפדגוגית האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים והמרכז הישראלי לחינוך מדעי טכנולוגי , ירושלים התשס , 2002 - ג" חלק א עמ' 73 וחלק ב עמ' © . 36–ו 35 כל הזכויות שמורות למשרד החינוך .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר