עמוד:102

34 בכל סעיף נתון ריבוע ABCD שבתוכו חסום ריבוע . EFGH הריבועים מסורטטים על נייר משבצות . מצאו את היחס בין שטח הריבוע החוסם ( ABCD ) לשטח הריבוע החסום . ( EFGH ) 35 מהו היחס בין השטח הצבוע לשטח הלבן במלבן ? א 1 : 3 . ד 2 : 6 . ג 1 : 5 . ב 1 : 2 . הרחבה 36 חלקו את המלבן לשני חלקים כך שהיחס בין שטחי שני החלקים יהיה . 3 : 5 הציעו שתי אפשרויות שונות . 37 באחד העיגולים היחס בין השטח הצבוע לשטח הלבן הוא כמו היחס בין השטח הצבוע לשטח הלבן במלבן . מהו העיגול ? הסבירו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר