עמוד:99

25 ביישוב קרני השמש היחס בין מספר התושבים שגילם פחות 30–מ למספר התושבים שגילם יותר 56–מ הוא . 3 : 2 האם לדעתכם קרני השמש הוא "יישוב צעיר" או "יישוב מבוגר ? " נמקו . 3 26 בבניין 1 גרים 30 ילדים . מהילדים הם בנים . 5 1 1 בבניין 2 מהילדים הם בנים , ובבניין 3 מהילדים הם בנים . 2 3 א . מהו היחס בין מספר הבנים למספר הבנות בבניין ? 1 ב . האם אפשר לדעת מהו היחס בין מספר הבנים למספר הבנות בבניין ? 2 בבניין ? 3 אם כן - כתבו את היחס . אם לא - נמקו . כאשר נתון החלק של שתי כמויות מתוך השלם , אפשר לדעת את היחס בין שתי הכמויות . 3 2 דוגמה מהחרוזים בקופסה הם כחולים , ו– מהחרוזים הם אדומים . 5 5 היחס בין מספר החרוזים הכחולים למספר החרוזים האדומים הוא . 2 : 3 27 בכל סעיף מתוארת שקית של סוכריות משני סוגים : סוכריות לימון וסוכריות פטל . ענו על השאלות . 3 א . מהסוכריות הן סוכריות לימון , והשאר - סוכריות פטל . 5 מה היחס בין מספר סוכריות הלימון למספר סוכריות הפטל ? 1 ב . מהסוכריות הן סוכריות לימון , והשאר - סוכריות פטל . 2 מה היחס בין מספר סוכריות הלימון למספר סוכריות הפטל ? ג . היחס בין מספר סוכריות הלימון למספר סוכריות הפטל הוא . 3 : 5 מה החלק של סוכריות הלימון מתוך כל הסוכריות בשקית ? ד . היחס בין מספר סוכריות הלימון למספר סוכריות הפטל הוא . 1 : 2 מה החלק של סוכריות הלימון מתוך כלל הסוכריות בשקית ? 12 28 בסוף תשס"ה מהאוכלוסייה הבוגרת בישראל ( בני 15 ויותר ) היו גברים . 25 א . מה היה היחס בין מספר הגברים למספר הנשים בסוף תשס"ה ? ב . האם מספר הגברים היה גדול ממספר הנשים , קטן ממנו או שווה לו ? הסבירו . ג . ידוע שבסוף תשס"ה חיו בישראל 2 , 400 , 000 גברים . כמה נשים חיו אז בישראל ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר