עמוד:96

15 בכל סעיף מופיעים אריח וריצוף שנוצר באמצעות אריחים זהים לו . כל אריח מורכב ממשולשים שווי–צלעות חופפים , חלקם לבנים וחלקם ירוקים . 1 מצאו את היחס בין מספר המשולשים הירוקים למספר המשולשים הלבנים בריצוף . 2 מצאו איזה חלק מכלל המשולשים בריצוף הם ירוקים . 16 שירה קנתה אריחים משני הסוגים המתוארים במשימה הקודמת ( ראו סרטוט ) - אותו מספר של אריחים מכל סוג . היא ריצפה את החצר שלה בעזרת כל האריחים שקנתה . א . מצאו את היחס בין מספר המשולשים הירוקים למספר המשולשים הלבנים בריצוף של שירה . ב . מצאו איזה חלק מכלל המשולשים בריצוף של שירה הם ירוקים . 17 בשקית יש סוכריות בטעם פטל ובטעם לימון . היחס בין מספר הסוכריות בטעם פטל למספר הסוכריות בטעם לימון הוא . 2 : 5 סמנו את המשפטים הנכונים בוודאות לפי מידע זה : א . בשקית יש 2 סוכריות בטעם פטל 5–ו סוכריות בטעם לימון . ב . בשקית יש יותר סוכריות בטעם לימון מסוכריות בטעם פטל . ג . על כל 2 סוכריות בטעם פטל יש 5 סוכריות בטעם לימון . ד . אפשר לחלק את הסוכריות שבשקית שווה בשווה בין 7 ילדים . ה . אפשר לחלק את הסוכריות שבשקית שווה בשווה בין 7 ילדים , כך 2–ש ילדים יקבלו רק סוכריות פטל , 5–ו ילדים יקבלו רק סוכריות לימון . ו . אפשר לחלק את הסוכריות שבשקית שווה בשווה בין 5 ילדים . 18 בטיול של בית ספר יש 2 מבוגרים מלווים לכל 10 תלמידים . א . מהו היחס בין מספר המבוגרים המלווים למספר התלמידים ? ב . מהו היחס בין מספר התלמידים למספר המבוגרים המלווים ? ג . איזה חלק מכלל המשתתפים בטיול הם המבוגרים המלווים ? ד . איזה חלק מכלל המשתתפים הם תלמידים ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר