עמוד:93

ג . השלימו את הטבלה לכל הקופסאות בסעיף א , וכן לקופסה שהצעתם בסעיף ב . מספר החרוזים האדומים מספר החרוזים בקופסה קופסה היחס בין מספר החרוזים האדומים למספר החרוזים הלבנים מספר החרוזים הלבנים פי כמה גדול מספר החרוזים האדומים ממספר החרוזים הלבנים 1 2 3 4 5 משלכם ד . בדקו מה משותף לכל הקופסאות שאפשר ליצור מכל החרוזים שבתוכן שרשרת , כך שעל כל שני חרוזים אדומים יהיה חרוז לבן אחד . כאשר היחס בין מספר החרוזים האדומים למספר החרוזים הלבנים הוא , 2 : 1 אפשר לחלק את החרוזים לקבוצות שוות בגודלן , כך שבכל קבוצה יהיו שני חרוזים אדומים וחרוז לבן אחד . אפשר לומר : על כל שני חרוזים אדומים יש חרוז לבן אחד . על כל חרוז לבן יש שני חרוזים אדומים . בשקית 10 חרוזים אדומים 5–ו חרוזים לבנים . דוגמה היחס בין מספר החרוזים האדומים למספר החרוזים הלבנים הוא : נקבל 5 קבוצות שבכל אחת יש 2 חרוזים אדומים וחרוז לבן אחד : ה . השלימו את הטבלה לכל אחת מהקופסאות בסעיפים . ב-א קופסה מספר החרוזים האדומים מספר החרוזים בקופסה היחס בין מספר החרוזים האדומים למספר החרוזים הלבנים מספר החרוזים הלבנים החלק של החרוזים הלבנים מסך כל החרוזים בקופסה החלק של החרוזים האדומים מסך כל החרוזים בקופסה ו . מצאו בסעיף ה את הקשר בין "היחס בין מספר החרוזים האדומים למספר החרוזים הלבנים" ובין "החלק של החרוזים האדומים מסך כל החרוזים" ו"החלק של החרוזים הלבנים מסך כל החרוזים . " = 2 : 1 2 1 : 5 10 : 5 = = 5 : 5 . . . יחס ופרופורציה א . יחס

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר