עמוד:77

11 אבי יצא לטיול אופניים מחיפה ורכב לחדרה במהירות 24 קמ"ש . דני יצא שעה אחרי אבי מזיכרון יעקב , המרוחקת מ"ק 36 מחיפה ( ראו סרטוט מוקטן . ( הוא רכב לחדרה במהירות של 16 קמ"ש , באותו מסלול כמו אבי . דני ואבי הגיעו באותו זמן לתחנת הרכבת בחדרה . א . סכמו את מאפייני הנסיעה של כלי הרכב בטבלה : ב . קבעו איזו משתי הסקיצות מתאימה לסיפור . הסבירו כיצד קבעתם . ג . איזה גרף בסקיצה שבחרתם מתאים לאבי ואיזה מתאים לדני ? ד . רשמו לפי הסקיצה שבחרתם את שיעורי הנקודה K ואת שיפוע הפונקציה . f ( x ) ה . כתבו ייצוג אלגברי של הפונקציה . f ( x ) ו . רשמו את שיפוע הפונקציה , g ( x ) וכתבו ייצוג אלגברי שלה . ז . כעבור כמה זמן מיציאתו הגיע אבי לחדרה ? ח . מהו המרחק בין חיפה לחדרה לאורך מסלול הרכיבה המתואר ? 12 בניסוי במעבדה מדדו את הטמפרטורה של שני נוזלים . בתחילת הניסוי הייתה הטמפרטורה של נוזל א 10 ° C ושל נוזל ב . 0 ° C התחילו לחמם את נוזל א בקצב של 2 מעלות לדקה . כעבור שתי דקות התחילו לחמם את נוזל ב בקצב של 4 מעלות לדקה . א . סרטטו במערכת צירים אחת סקיצה המתארת את השתנות הטמפרטורה של כל אחד מהנוזלים בהתאם לזמן שעבר מתחילת החימום של נוזל א . ב . כתבו ייצוג אלגברי לכל אחת מהפונקציות שבסרטוט שלכם . ג . כעבור כמה זמן מתחילת החימום של נוזל א הייתה הטמפרטורה שלו שווה לזו של נוזל ב ? ד . איזה מהנוזלים הגיע לטמפרטורה גבוהה יותר כעבור 8 דקות מתחילת החימום של נוזל א ? הסבירו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר