עמוד:70

למתעניינים 31 במערכת הצירים מסומנות 4 הנקודות . D–ו C , B , A A סימטרית B–ו D–ל סימטרית , C–ל כשציר הסימטרייה הוא ציר . y א . נתון : A ( -7 , 9 ) B ( -3 , 5 ) C ( 3 , 5 ) D ( 7 , 9 ) 1 הראו בייצוג גרפי ובייצוג אלגברי , שגרף הפונקציה הקווית העובר דרך הנקודות B–ו A וגרף הפונקציה הקווית העובר דרך הנקודות C–ו D חותכים את ציר y באותה נקודה . מהי נקודת החיתוך הזאת ? 2 הראו בייצוג גרפי ובייצוג אלגברי , שגרף הפונקציה הקווית העובר דרך הנקודות C–ו A וגרף הפונקציה הקווית העובר דרך הנקודות B–ו D חותכים את ציר y באותה נקודה . מהי נקודת החיתוך הזאת ? ב . בחרו ערכים אחרים לשיעורי הנקודות , D–ו C , B , A כך A–ש תהיה סימטרית D–ל B–ו תהיה סימטרית C–ל ( ביחס לציר , y כמו בסרטוט . ( 1 האם גם הפעם גרף הפונקציה הקווית העובר דרך B–ו A וגרף הפונקציה הקווית העובר דרך D–ו C חותכים את ציר y באותה נקודה ? אם כן - מהי הנקודה ? 2 האם גם הפעם גרף הפונקציה הקווית העובר דרך C–ו A וגרף הפונקציה הקווית העובר דרך B–ו D חותכים את ציר y באותה נקודה ? מהי הנקודה ? ג . הראו כי בכל בחירה של 4 נקודות כמתואר בסעיף הקודם , יתקיימו שתי התכונות : 1 גרף הפונקציה הקווית העובר דרך B–ו A וגרף הפונקציה הקווית העובר דרך D–ו C חותכים את ציר y באותה נקודה . 2 גרף הפונקציה הקווית העובר דרך C–ו A וגרף הפונקציה הקווית העובר דרך B–ו D חותכים את ציר y באותה נקודה . ד . בכל סעיף בחרו ערכים לשיעורי הנקודות D–ו C , B , A כך A–ש תהיה סימטרית D–ל B–ו תהיה סימטרית C–ל ( ביחס לציר , ( y ויתקיימו הדרישות המפורטות בסעיף . 1 גרף הפונקציה הקווית העובר דרך B–ו A וגרף הפונקציה הקווית העובר דרך D–ו C עוברים בראשית הצירים . 2 גרף הפונקציה הקווית העובר דרך B–ו A וגרף הפונקציה הקווית העובר דרך D–ו C חותכים את ציר y בנקודה . ( 0 , 7 ) 3 גרף הפונקציה הקווית העובר דרך C–ו A וגרף הפונקציה הקווית העובר דרך B–ו D חותכים את ציר y בנקודה . ( 0 , 0 ) 4 שתי הדרישות הקודמות יתקיימו . השתמשו בייצוג האלגברי של הפונקציות שסרטטתם כדי לבדוק את תשובותיכם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר