עמוד:49

כיצד נמצא שיפוע של פונקציה קווית לפי שתי נקודות הנמצאות על הגרף שלה ? כדי למצוא את השיפוע של פונקציה קווית , יש למצוא את הגובה של מדרגה שרוחבה 1 לפי שתי נקודות . דוגמה נמצא שיפוע של פונקציה קווית שהגרף שלה עובר דרך הנקודות . A ( 2 , 1 )–ו B ( 5 , 8 ) תחילה נסמן בסרטוט את שתי הנקודות ואת המדרגה הנוצרת ביניהן . רוחב המדרגה בין B–ל A הוא ; 3 גובה המדרגה בין B–ל A הוא . 9 כדי למצוא את השיפוע ניצור מדרגה שרוחבה . 1 לשם כך נסרטט במקום המדרגה הגדולה 3 מדרגות שרוחבן . 1 ) הסבירו למה דווקא 3 מדרגות ( . 9 הגובה של מדרגה שרוחבה 1 הוא , 3 כי . = 3 3 מכיוון שהגרף יורד , השיפוע שלילי . לכן השיפוע של הפונקציה הוא . 3 אם כך , מוצאים את השיפוע של פונקציה קווית לפי שתי נקודות על ידי חישוב מנת החילוק של גובה המדרגה ורוחבה . 9 גובה המדרגה בין B–ל A = 3 3 רוחב המדרגה בין B–ל A השיפוע של הפונקציה -3 : f ( x ) אפשר לחשב את השיפוע גם ללא בניית מדרגה . מארגנים את הנקודות בטבלת ערכים כך ששיעורי x–ה יופיעו בסדר עולה ומחשבים -9 -8 - 1 הפרש בין ערכי הפונקציה השיפוע של הפונקציה = 3 : f ( x ) הפרש בין ערכי x–ה 3 הפרש בין ערכי הפונקציה למנת החילוק קוראים מנת ההפרשים . הפרש בין ערכי x–ה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר