עמוד:25

38 בכל סעיף : 1 שערו אם הגרפים של הפונקציות g ( x )–ו f ( x ) נחתכים , מקבילים או מתלכדים . הסבירו . 2 כתבו שיעורים של שתי נקודות השייכות לגרף של f ( x ) וסרטטו את גרף הפונקציה . 3 כתבו שיעורים של שתי נקודות השייכות לגרף של g ( x ) וסרטטו את גרף הפונקציה ( באותה מערכת צירים . ( 4 האם הסרטוט מתאים להשערתכם ? א | f ( x ) = 3 - x ב | f ( x ) = 7 x - 3 | f ( x ) = 2 - 4 x ג g ( x ) = x + 3 g ( x ) = 7 x g ( x ) = 2 + 4 x ד | f ( x ) = 4 - 2 ( x + 2 ) ה | f ( x ) = 6 x 3 x + 12 ו | f ( x ) = 3 g ( x ) = 2 x + 4 g ( x ) = 4 ( 1 . 5 x - 6 ) g ( x ) = 4 - x 39 נתונה פונקציה קווית : h ( x ) = 5 x - 3 א . כתבו פונקציה קווית שהגרף שלה מקביל לגרף של הפונקציה h ( x ) ועובר בנקודה . ( 0 , 4 ) ב . כתבו פונקציה קווית שהגרף שלה חותך את הגרף של הפונקציה h ( x ) ועובר בנקודה . ( 0 , 4 ) ג . כתבו פונקציה קווית שהגרף שלה חותך את הגרף של הפונקציה h ( x ) על ציר . y דיון 40 לפניכם שני גרפים ושלושה ביטויים של פונקציות . א . בחרו פונקציה מתאימה לכל גרף . ב . הוסיפו לסרטוט גרף שיכול להתאים לפונקציה השלישית . f ( x ) = 2 x + 6 g ( x ) = 4 x + 6 h ( x ) = 2 x + 4

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר