עמוד:23

דיון 32 א . העלו השערה על המצב ההדדי בין זוגות גרפים של הפונקציות הנתונות : k ( x ) = 2 x g ( x ) = 2 x + 1 h ( x ) = 2 x - 4 f ( x ) = 4 - 2 x ב . בנו גרפים של הפונקציות באותה מערכת צירים . השוו בין הגרפים של הפונקציות . האם השערתכם בסעיף א נכונה ? נסו להסביר מדוע . ג . הגרפים שבניתם יצרו משפחה של פונקציות . מה מאפיין את המשפחה ? ד . כתבו פונקציה קווית נוספת שהגרף שלה שייך למשפחת הפונקציות שבניתם בסעיף ב . בנו גרף של הפונקציה שכתבתם ובדקו את השערתכם . ה . פתרו את המשוואה : 4 - 2 x = 2 x - 4 הסבירו מדוע הגרפים של הפונקציות h ( x )–ו f ( x ) אינם נחתכים . אם לשתי פונקציות קוויות יש אותו שיפוע ( אותו מקדם של ( x אבל האיבר החופשי שונה , אז הגרפים של הפונקציות מקבילים זה לזה . 33 מצאו זוגות של פונקציות שהגרפים שלהם מקבילים זה לזה . א | f ( x ) = 2 x - 3 | g ( x ) = 2 ב ג | h ( x ) = 7 + 1 . 5 x | k ( x ) = 4 - x ד ה | p ( x ) = 14 1 ו | r ( x ) = 3 ( x - 2 ) 2 ז | t ( x ) = x | v ( x ) = 2 ( 17 + x ) ח דיון 34 א . העלו השערה על המצב ההדדי בין הגרפים של שתי הפונקציות הנתונות . p ( x ) = 3 x - 4 r ( x ) = 4 + 3 x ב . בנו גרפים של הפונקציות באותה מערכת צירים . האם השערתכם בסעיף א נכונה ? נסו להסביר מדוע . ג . פתרו את המשוואה : -4 + 3 x = 3 x - 4 הסבירו מדוע הגרפים של הפונקציות p ( x )–ו r ( x ) מתלכדים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר