עמוד:22

דיון 30 ענו על השאלות . הדגימו את תשובותיכם באמצעות סקיצות . א . כמה נקודות חיתוך עם ציר x יכולות להיות לגרף של פונקציה קווית ? הסבירו . ב . כמה נקודות חיתוך עם ציר y יכולות להיות לגרף של פונקציה קווית ? הסבירו . פונקציה קווית - מספר נקודות החיתוך של הגרף עם הצירים כל גרף של פונקציה קווית חותך את ציר y בנקודה אחת . ( נסו לחשוב מדוע ( . חותך את ציר x בנקודה אחת או באינסוף נקודות או שאינו חותך אותו בשום נקודה . 31 לכל פונקציה נתונה : 1 כתבו מהו השיפוע ומהו האפיון שלה . 2 מצאו את נקודת החיתוך של הגרף עם ציר . y 3 מצאו את נקודת החיתוך של הגרף עם ציר . x ( אם יש נקודה כזו ( . 4 בנו גרף של הפונקציה . א | t ( x ) = 1 ב | p ( x ) = x + 2 | g ( x ) = 3 x + 6 ג ד | f ( x ) = 2 x ה | m ( x ) = x + 5 | h ( x ) = 3 ( 2 - 3 x ) ו ז | y ( x ) = 3 - ( 2 x + 3 ) + 2 x ח | k ( x ) = 5 + 2 ( 4 x - 1 ) | r ( x ) = 2 ( 4 - x ) - 8 - 2 x ט

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר