עמוד:21

24 בכל סעיף נתונים השיפוע של קו ישר ושיעורי נקודת החיתוך של הקו עם ציר . y כתבו ביטוי של פונקציה המתאימה לנתונים אלה . 1 1 השיפוע : | ( 0 , ) , 0 ד השיפוע : | ( 0 , 0 ) , ג השיפוע : | ( 0 , 1 ) , 3 ב השיפוע : א | ( 0 , 2 ) , 4 2 2 דיון 25 לכל פונקציה נתונה : 1 קבעו אם היא פונקציה קווית . 2 מצאו את שיעורי נקודת החיתוך של הגרף עם ציר . y 3 מצאו את שיעורי נקודת החיתוך של הגרף עם ציר . x ( אם יש נקודה כזו ( . א | f ( x ) = 2 ( x - 3 ) ב | f ( x ) = x 2 ג | f ( x ) = x ( x - 5 ) ד | f ( x ) = 3 2 26 נתונות פונקציות : f ( x ) = 2 x + 4 p ( x ) = 2 x g ( x ) = 2 y ( x ) = 1 ( x - 2 ) 5 א . אילו מהגרפים של הפונקציות הנתונות חותכים את ציר x בנקודה ?( 2 , 0 ) ב . כתבו ביטוי של פונקציה משלכם שהגרף שלה חותך את ציר x בנקודה . ( 2 , 0 ) 27 נתונות פונקציות : 1 g ( x ) = x - 1 k ( x ) = 2 x y ( x ) = 1 f ( x ) = ( x - 2 ) 2 א . בדקו אם הגרפים של הפונקציות הנתונות חותכים את ציר y בנקודה . ( 0 , 1 ) ב . כתבו ביטוי של פונקציה משלכם שהגרף שלה חותך את ציר y בנקודה . ( 0 , 1 ) דיון 28 א . בנו גרף של פונקציה קווית כלשהי העובר דרך ראשית הצירים . ב . כתבו את הייצוג האלגברי של הפונקציה . ג . האם יש פונקציה קווית נוספת שהגרף שלה עובר דרך ראשית הצירים ? אם כן - כתבו את הייצוג האלגברי שלה . פונקציה מהצורה f ( x ) = mx עוברת דרך ראשית הצירים . 29 לכל פונקציה נתונה : 1 מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של הגרף עם הצירים . 2 בנו ישר העובר דרך נקודות החיתוך שמצאתם . 3 האם לדעתכם כל נקודה על הישר שייכת לגרף הפונקציה ? 4 האם לדעתכם יש נקודות שאינן על הישר , ובכל זאת הן שייכות לגרף הפונקציה ? | t ( x ) = 2 x - 4 ב | p ( x ) = 2 x + 20 ג | g ( x ) = x + 5 ד | f ( x ) = 6 - 3 x א

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר