עמוד:15

9 לפניכם ייצוג אלגברי וגרף של הפונקציה . g ( x ) = 6 - 2 x א . האם הפונקציה היא קווית ? הסבירו . ב . השלימו את טבלת הערכים של הפונקציה . ג . כתבו דוגמה לשיעורי נקודה הנמצאת על הגרף אבל אינה נראית בסרטוט . הסבירו . ד . בדקו כל אחת מהנקודות שלפניכם וכתבו אם הגרף עובר דרכה . הסבירו . 1 ( -5 , 4 ) 3 ( 5 , 4 ) 2 ( 1 , 5 ) 4 ( -4 , 14 ) ה . מהו השיפוע של הפונקציה ? דיון 10 נתונה הפונקציה . f ( x ) = 5 ( 2 - x ) א . הראו שהפונקציה f ( x ) היא פונקציה קווית . מהו המקדם של ? x מהו האיבר החופשי ? מהו השיפוע של הפונקציה ? ב . האם לדעתכם הגרף של הפונקציה f ( x ) עובר דרך הנקודה ?( 1 , 10 ) דרך הנקודה ?( 0 , 5 ) דרך הנקודה ?( -1 , 15 ) הסבירו . ג . כתבו שיעורים של שתי נקודות כלשהן השייכות לגרף הפונקציה . סמנו את הנקודות במערכת צירים וסרטטו קו ישר דרכן . ד . הסבירו מדוע הקו שסרטטתם בסעיף ג הוא הגרף של הפונקציה . f ( x ) ה . בדקו בעזרת הגרף שסרטטתם בסעיף ג אם התשובות שלכם בסעיף ב היו נכונות . ו . כמה נקודות די לסמן במערכת צירים כדי לסרטט גרף של פונקציה קווית ? הסבירו . כדי לבנות גרף של פונקציה קווית די לסמן שתי נקודות במערכת צירים ולהעביר דרכן קו ישר , כי דרך שתי נקודות יכול לעבור בדיוק קו ישר אחד . דוגמה g ( x ) = 7 - x הפונקציה הנתונה היא פונקציה קווית , כי אפשר להציג אותה בצורה . g ( x ) = 1 x + 7 נחשב שיעורים של שתי נקודות כלשהן השייכות לגרף . למשל : g ( 3 ) = 7 - 3 = 4 g ( 0 ) = 7 - 0 = 7 שיעורי הנקודות הם : ( 0 , 7 ) ( 3 , 4 ) נסמן את שתי הנקודות במערכת צירים ונעביר קו ישר דרך שתי הנקודות . נהוג לסמן שלוש נקודות כדי לבדוק שלא טעינו . נחשב שיעורים של נקודה נוספת השייכת לגרף , למשל : g ( 5 ) = 7 - 5 = 2 בדקו אם הנקודה ( 5 , 2 ) נמצאת על הגרף .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר