עמוד:14

7 בכל סעיף כתבו אם הפונקציה הנתונה היא פונקציה קווית . אם כן - רשמו אותה בצורה f ( x ) = m x + b וכתבו : מהו המקדם של ? x מהו האיבר החופשי ? מהו אפיון הפונקציה הקווית ? מהו שיפוע הפונקציה ? דוגמה f ( x ) = 3 x - 7 + 2 ( x - 3 ) 1 f ( x ) = 3 x - 7 + 2 ( x - 3 ) = 3 x - 7 + 2 x - 6 = 5 x - 13 f ( x ) היא פונקציה קווית . המקדם של x הוא ; 5 האיבר החופשי הוא ; -13 שיפוע הפונקציה הוא ; 5 הפונקציה עולה . x x דוגמה f ( x ) = - 2 4 3 1 1 1 1 3 4 1 f ( x ) = x - x = ( - ) x = ( - ) x = - x 4 3 4 3 12 12 12 1 f ( x ) היא פונקציה קווית . המקדם של x הוא ; - האיבר החופשי הוא ; 0 12 1 שיפוע הפונקציה הוא ; - הפונקציה יורדת . 12 דוגמה f ( x ) = 5 - 2 x ( 3 - x ) 3 f ( x ) = 5 - 2 x ( 3 - x ) = 5 - 6 x + 2 x 2 f ( x ) אינה פונקציה קווית כי אי–אפשר להציג אותה בצורה . mx + b 8 נתונה הפונקציה . f ( x ) = 2 x - 3 א . כיצד יודעים שהפונקציה היא קווית ? ב . האם הפונקציה עולה , יורדת או קבועה ? ג . השלימו את טבלת הערכים של הפונקציה . ד . בנו מערכת צירים וסמנו בה את הנקודות לפי הערכים שבטבלה . סרטטו קו שלדעתכם הוא הגרף של הפונקציה . f ( x ) ה . האם הנקודות ( 15 , 20 )–ו ( 10 , 17 ) שייכות לגרף הפונקציה ? f ( x )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר