עמוד:9

5 בכל סעיף נתון גרף של פונקציה קווית . 1 כתבו אם הפונקציה עולה , יורדת או קבועה ומצאו את השיפוע שלה . 2 בנו טבלת ערכים המתאימה לגרף . 6 בכל סעיף נתון גרף של פונקציה קווית . 1 כתבו מהו השיפוע של הפונקציה ומהו האפיון של הגרף ( עולה , יורד או קבוע . ( אפשר להיעזר בבניית מדרגות . 2 בנו טבלת ערכים המתאימה לגרף . 7 בכל סעיף נתון שיפוע של פונקציה קווית . כתבו אם הפונקציה עולה , יורדת או קבועה . בנו שני גרפים מתאימים שונים . | 3 ב | 5 ג | 0 א 1 דוגמה השיפוע של פונקציה קווית הוא .- 2 השיפוע שלילי ולכן הפונקציה יורדת . נסמן נקודה כלשהי במערכת צירים . כאן בחרנו את הנקודה A ( -1 1 , 1 1 ) ( סרטוט . ( 1 2 2 1 נבנה מדרגות יורדות שרוחבן 1 וגובהן , 2 ונסמן נקודה בכל קצה תחתון של מדרגה . נסרטט קו העובר בין הנקודות שסימנו ( סרטוט . ( 2 כדי לבנות גרף נוסף יש לסמן נקודה במקום אחר ולחזור על התהליך .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר