עמוד:7

3 לפניכם שלוש פונקציות שכל אחת מהן נתונה בשלושה ייצוגים . בגרף של כל פונקציה מסורטטות מדרגות שרוחבן שווה . עבור כל פונקציה ענו : 1 האם גובהי כל המדרגות שווים זה לזה ? אם כן - מהו גובהן ? 2 השלימו את טבלת הערכים . 3 כיצד רואים את רוחב המדרגה ואת הגובה שלה בטבלה ? 4 בעזרת טבלת הערכים תארו את השתנות הפונקציה כאשר הערכים של x גדלים . 1–ב 5 כיצד רואים את השתנות הפונקציה בגרף ? 6 האם הפונקציה היא פונקציה קווית ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר