עמוד:6

פונקציה עולה - כאשר שיעורי x–ה גדלים , גם שיעורי y–ה גדלים . פונקציה יורדת - כאשר שיעורי x–ה גדלים , שיעורי y–ה קטנים . פונקציה קבועה - שיעור y–ה קבוע לכל שיעורי . x–ה קצב ההשתנות של פונקציה הוא אחיד - כאשר ערכי x–ה גדלים בגודל קבוע , גם הערכים של הפונקציה משתנים בגודל קבוע . בגרף : מדרגות שרוחבן שווה - גם גובהן שווה . בפונקציה שהגרף שלה הוא קו ישר - קצב ההשתנות אחיד . בפונקציה שהגרף שלה אינו קו ישר - קצב ההשתנות לא אחיד . דוגמה 1 פונקציה יורדת שקצב ההשתנות שלה לא אחיד דוגמה 2 פונקציה עולה שקצב ההשתנות שלה אחיד דיון 2 תזכורת א . לבריכה ריקה הזרימו מים בקצב אחיד של ק"מ 30 בשעה במשך 4 שעות . סרטטו גרף של פונקציה המתאר את כמות המים בבריכה בהתאם לזמן שעבר מתחילת המילוי . בדקו אם הגרף הוא קו ישר . ב . הציעו סיפור משלכם על מילוי בריכה או ריקון בריכה בקצב אחיד . סרטטו גרף מתאים לסיפור שלכם ובדקו אם הגרף הוא קו ישר . פונקציה קווית היא פונקציה שקצב ההשתנות שלה אחיד . הגרף של פונקציה קווית הוא קו ישר . בטבלת ערכים של פונקציה קווית - כאשר הערכים של x גדלים 1–ב ( או בגודל קבוע אחר , ( הערכים של הפונקציה משתנים בגודל קבוע . דוגמה כאשר ערכי x–ה גדלים , 1–ב ערכי y–ה קטנים . 0 . 5–ב

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר