עמוד:225

תיאור חוקיות ( עמ' ( 24 - 9 ( 2 א . ( 5 4 5 3 4 23 24 22 23 ב . ( 8 d - 7 ( 7 p + 7 א . 1 ( 10 ב . צהוב , 3 - חום , 117 - כחול , 111 - כתום , 180 - ירוק 207 - ( 13 א . 1 , 2 , 4 ב . ( 15 1 1 א . הראשונה , 7 השנייה , 8 השלישית 9 ד . a + 6 ו . 56 ז . 94 6 5 5 4 4 2 2 ( 16 א . הראשונה , 4 השנייה , 8 השלישית 12 ד . 4 k ו . לא ז . ( 17 1 + 4 k ג . 2 + 3 k ד . 161 ה . m + 3 ו . לפניה : , 71 אחריה : ( 18 77 ג . 1 + 2 b ד . 61 ה . אין ( 19 ג . 2 + 2 n או ( n + 1 ) 2 או ( 20 n + n + 2 א . n + 1 ב . n + 2 ג . ( 21 n + n + 1 , 1 + 2 n ב . ( 23 k 2 א . 41 ב . 187 ג . 45 ד . לא בסדרה ( 24 א . 5 , 10 , 15 , 20 ב . 50 ג . 120 ד . ( 25 50 א * מופיעות חלק מהתשובות . תשובות * משתנים וביטויים סדר פעולות החשבון - חזרה ( עמ' ( 8-4 ( 2 א . 45 ב . 4 ג . 4 ד . 3 ה . 20 ו . 5 ז . 8 . 5 ח . 2 . 5 ט . 32 י . 1 יא . 31 יב . ( 3 14 א . 9 . 5 ב . 8 ג . 6 ד . 95 ה . 25 ו . 2 ז . 24 ח . 1 ט . 33 י . 5 יא . 19 יב . ( 4 8 א . 50 ב . 26 ג . 36 ד . 14 ה . 160 ו . 38 ז . 3 ח . 160 ט . 10 י . 23 יא . 12 יב . 2 יג . 5 יד . 34 טו . 1 טז . ( 6 190 א . 12 4 7 3 11 2 27 1 ( 9 17 ( 8 ג ( 7 א . = ב . ,- אפשר ( 3 + 3 ) x 8 = 48 ג . ,- אפשר ( 1 + 2 ) x 4 - 3 = 9 ד . = ה . ,- אפשר 3 x 5 - ( 2 + 1 ) = 12 ו . ,- אפשר 3 x ( 5 - 2 ) + 1 = 10 ז . ,- אפשר ( 6 + 3 ) x ( 2 - 1 ) = 9 ח . ,- אפשר ( 10 ( 6 + 3 ) x 2 - 1 = 17 א . 101 : 1 - 0 = 101 ב . 0 : ( 1 + 101 ) = 0 ג . 101 + 0 - 1 = 100 ד . ( 11 1 + 101 x 0 = 1 א . 10 + 10 - 10 - 10 = 0 ב . 10 x 10 : 10 : 10 = 1 ג . 10 : 10 + 10 : 10 = 2 ד . ( 10 + 10 + 10 ) : 10 = 3 ה . 10 + 10 + 10 : 10 = 21 ו . 10 x 10 x 10 : 10 = 100 ז . 10 x 10 + 10 x 10 = 200 ח . ( 12 10 x 10 x 10 x 10 = 10 , 000 א . 360 : 30 + 6 = 18 ב . 360 - 30 x 6 = 180 ג . 360 : ( 30 - 6 ) = 15 ד . 360 : 30 x 6 = 72 ה . 360 : ( 30 + 6 ) = 10 ו . 360 : 6 + 30 = 90 ז . 360 - 6 + 30 = 384 ח . 360 : 30 - 6 = 6 ( 16 א . 10 ב . 5 ג . 50 ד . 170 ה . 5 ו . 13 ז . 5 ח . ( 17 13 א . 30 ב . 18 ג . 2 ד . 5 ה . 21 ו . 0 ז . 34 ח . 1 ט . 16 . 5 י . 16 יא . 15 יב . ( 19 ג ( 18 1 א . = ב . ,- אפשר 3 x ( 12 - 12 ) : 3 = 0 ג . ,- אפשר 3 x ( 12 - 12 : 3 ) = 24 ד . ,- אפשר ( 20 ( 3 x 12 - 12 ) : 3 = 8 א . 7 ב . 13 ג . 2 ד . 38 ה . 149 ו . 18 ז . 5 ח . 16

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר