עמוד:221

תיבה א . תיבה , פריסות ושטח פנים 87 בתיבה שבסרטוט נתון : EH = FB א . כתבו את שמות כל הצלעות המקבילות לצלע . EA ב . כתבו את שמות כל הצלעות הניצבות לצלע . EA ג . כתבו את שמות כל הפאות החופפות לפאה . EFBA 88 בכל סרטוט מופיע גוף ועליו אורכים של חלק מהמקצועות . ( הסרטוטים מוקטנים ; כל הנתונים הם בסנטימטרים ( . האם ייתכן שהגוף בסרטוט הוא תיבה ? אם כן , כתבו את ממדי התיבה . אם לא , הסבירו מדוע לא . 89 בכל סעיף קבעו אם הטענה נכונה או לא נכונה . נמקו . א . קיימת תיבה שיש לה פאה ריבועית אחת בדיוק . ב . קיימת תיבה שכל צלעותיה שונות זו מזו באורכן . ג . קיימת תיבה שכל צלעותיה שוות זו לזו באורכן . ד . קיימת תיבה בעלת שלוש צלעות שונות זו מזו באורכן . ה . קיימת תיבה שאינה קובייה . ו . קיימת קובייה שאינה תיבה . 90 לפניכם פריסות של קוביות . בכל אחת מהפריסות ציינו את מספרה של הפאה הנגדית לפאה המסומנת בצהוב .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר