עמוד:219

77 היקף מלבן הוא . 'מ 56 אורך אחת הצלעות הוא . 'מ x א . כתבו ביטוי אלגברי המייצג את אורך הצלע האחרת של המלבן . ב . כתבו ביטוי אלגברי המייצג את שטח המלבן . ג . האם ייתכן שהמלבן הוא ריבוע ? אם כן , מצאו את אורך הצלע שלו ואת שטחו . אם לא , הסבירו מדוע . הרחבה 78 המלבן AKMP שבסרטוט המוקטן מחולק 7–ל ריבועים . היקף הריבוע החום הוא מ"ס 4 , והיקף הריבוע הסגול הוא מ"ס 12 . מצאו את היקף המלבן . AKMP 79 מהמלבן ABCD שבסרטוט גזרנו שני מלבנים והתקבל המצולע הכתום . א . האם היקף המצולע הכתום גדול מהיקף המלבן , קטן ממנו או שווה לו ? ב . האם שטח המצולע הכתום גדול משטח המלבן , קטן ממנו או שווה לו ? ג . סרטטו מלבן . הציעו דרכים משלכם לגזור ממנו מלבנים כך שהיקף הצורה שתתקבל יהיה שווה להיקף המלבן המקורי . הסבירו . 80 בכל סעיף נתון מלבן ABCD ( הצבוע בחום ) שממדיו מ"ס a מ"ס 2–ו , וכן מלבן אדום . לפי הנתונים בסרטוט כתבו ביטויים המייצגים את היקפו של המלבן האדום ואת שטחו . ( הסרטוטים מוקטנים ( .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר