עמוד:217

68 לפניכם סרטוט מוגדל של מלבן , ACDF וישר k המחלק אותו לשני מרובעים . נתון : PC = מ"ס 1 , AC = AM , K › AF א . נמקו את הטענות : 1 המרובע MPDF הוא מלבן . 2 המרובע ACPM הוא ריבוע . ב . סמנו מ"ס a–ב את היקף המלבן , ACDF וכתבו ביטוי אלגברי המייצג את היקף המלבן . MPDF ג . צורות חופפות 69 לפניכם סרטוט מוקטן של שני מלבנים חופפים : . ABCD–ו PFDM נמקו את הטענות : א . המרובע KMDC הוא ריבוע . ב . המרובעים FCKP–ו ABKM הם מלבנים חופפים . ג . AC = MF 70 אלכסוני המלבן ABDC שבסרטוט המוקטן נחתכים בנקודה . M נתון : AM = מ"ס 13 , BD = מ"ס 24 , AB = מ"ס 10 א . מצאו את אורכי הקטעים . BC–ו AC ב . מצאו את היקף המשולש . AMC 71 אלכסוני הריבוע ABCD ( הריבוע הירוק ) נחתכים בנקודה . M המרובעים DMCF–ו APBM ( המרובעים האדומים ) הם ריבועים . א . נמקו מדוע הריבועים האדומים חופפים זה לזה . ב . האם סכום היקפי הריבועים האדומים גדול מהיקף הריבוע הירוק , קטן ממנו או שווה לו ? נמקו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר