עמוד:210

33 אבא קנה לכל אחד מילדיו 8 מחברות שורה a–ו מחברות משובצות ושילם ח"ש 4 בעבור כל מחברת . לפניכם חמישה ביטויים : ( 8 + a ) 4 8 + a 8 4 4 a 8 4 א . הסבירו את המשמעות של כל ביטוי לפי התיאור המילולי . ב . האם יש ביטויים שווים בין הביטויים הנתונים ? הסבירו את תשובתכם בשתי דרכים : על סמך התיאור המילולי ועל סמך חוקי הפעולות . 34 ירקנית קנתה ג"ק 30 עגבניות ושילמה ח"ש 4 לכל ק"ג . א . כמה שילמה הירקנית עבור כל העגבניות שקנתה ? ב . הירקנית מכרה כל ק"ג עגבניות ח"ש x–ב . הסבירו מה מתאר כל ביטוי לפי התיאור המילולי : x - 4 30 x 30 4 ג . אילו מהביטויים שלפניכם מתאימים לרווח של הירקנית ממכירת העגבניות ? 30 x - 120 120 - 30 x 30 x - 4 30 ( x - 4 ) 35 חשבו בעזרת חוק הפילוג . 36 חשבו בעזרת חוק הפילוג . 37 חשבו בעזרת חוק הפילוג .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר