עמוד:206

16 דוד מתנדב בארגון חסד , ובזמנו הפנוי הוא מחלק עלונים לסיוע בתרומות . עליו לחלק 8 , 000 עלונים . הוא החליט לחלק בכל יום 350 עלונים . א . השלימו את הטבלה . ב . כתבו ביטוי אלגברי המתאר : 1 את מספר העלונים שחולקו לאחר n ימים . 2 את מספר העלונים שנשארו לרחל לחלק לאחר n ימים . ג . לאחר כמה ימים יסיים דוד את חלוקת העלונים ? ד . כמה עלונים יחלק דוד ביום האחרון ? 17 אב ושני בניו מתנדבים לארוז סלי מזון למשפחות נזקקות . האב אורז 10 סלי מזון בשעה , וכל אחד מבניו אורז 6 סלי מזון בשעה . א . השלימו את הטבלה . ב . כתבו ביטוי אלגברי המתאר את מספר הסלים שהאב ובניו אורזים במשך n שעות . 18 תיירת מגיעה בכל שנה לביקור בישראל ממדינה שהמטבע הנהוג בה הוא "גולו . " במהלך שהותה בארץ התיירת ממירה שטרות של "גולו" בשקלים . בבנק משלמים ח"ש 0 . 5 עבור "גולו" אחד וגובים עמלה של ח"ש 9 . א . הסבירו מה מתאר הביטוי החשבוני הזה : 0 . 5 - 9 ב . כמה שקלים תקבל התיירת עבור 100 "גולו ? " ג . סמנו x–ב את מספר ה"גולו" שהתיירת רוצה להמיר , וכתבו ביטוי אלגברי המתאר את מספר השקלים שהיא תקבל . ד . בעזרת הביטוי שכתבתם בסעיף ג חשבו את מספר השקלים שתקבל התיירת עבור 500 "גולו . " ה . כמה "גולו" תשלם התיירת עבור ח"ש 100 ? 19 בחנות לסריגי צמר אפשר להזמין צעיפים שאורכיהם שונים . גליל צמר אחד מספיק לסריגת צעיף שאורכו מ"ס 20 . מחיר צעיף מורכב ממחיר החוט ח"ש 25 - לגליל , ומתשלום עבור זמן הסריגה ח"ש 15 - לגליל . א . כמה גלילי צמר נדרשים לסריגת צעיף שאורכו ? מ"ס 120 ב . כתבו ביטוי אלגברי המתאר את מספר הגלילים הדרושים לסריגת צעיף שאורכו מ"ס a . ג . מהו מחירו של צעיף שאורכו מ"ס 75 ? ד . כתבו ביטוי אלגברי המתאר את מחירו של צעיף לפי אורכו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר