עמוד:196

19 א . מהו שטח הפנים של התיבה שבסרטוט המוקטן ? ב . מהו נפח התיבה ? ג . האם ניתן למלא את התיבה בתיבות קטנות זהות זו לזו , שנפח כל אחת מהן 2 סמ"ק ? אם כן , כמה תיבות כאלה דרושות ? מה ממדיהן ? הסבירו . ד . 1 האם ניתן למלא את התיבה בתיבות קטנות זהות זו לזו , שנפח כל אחת מהן 8 סמ"ק ? אם כן - כמה תיבות כאלה דרושות ? מה ממדיהן ? 2 הציעו דרכים אחרות למלא את התיבה בתיבות קטנות זהות . ציינו מה ממדי התיבות הקטנות וכמה כאלה דרושות . 20 א . פי כמה יגדל הנפח של קובייה אם נגדיל את כל צלעותיה פי ? 2 פי כמה יגדל שטח הפנים שלה ? הדרכה : סמנו את צלע הקובייה המקורית מ"ס a–ב , והיעזרו בכתיבת ביטויים . ב . נתונה קובייה שאורך צלעה מ"ס 3 . פי כמה יגדל נפחה אם נגדיל את כל צלעותיה פי ? m פי כמה יגדל שטח הפנים שלה ? 21 א . 1 פי כמה יגדל נפחה של תיבה אם נגדיל את אחד הממדים שלה פי ? 2 פי ? 3 2 פי כמה יגדל נפחה של תיבה אם נגדיל את כל ממדיה פי ? 2 פי ? 3 ב . נתונה תיבה שממדיה מ"ס 5 , מ"ס 3 מ"ס 10–ו . 1 פי כמה יגדל נפח התיבה אם נגדיל אחד הממדים שלה פי ? d בדקו אפשרויות שונות . 2 פי כמה יגדל נפח התיבה אם נגדיל את כל ממדיה פי ? d ג . פי כמה יגדל נפחה של תיבה כלשהי אם נגדיל את אחד הממדים שלה פי ? n ואם נגדיל את כל ממדיה פי ? n 22 לפניכם סרטוט מוקטן של תיבה גדולה המורכבת משתי תיבות קטנות יותר : תיבה ירוקה ותיבה צהובה . ממדי התיבה הירוקה הם מ"ס 2 , מ"ס 3 מ"ס 5–ו . TG = מ"ס 1 א . מצאו את שטחי הפנים של התיבה הירוקה ושל התיבה הצהובה . ב . בכמה גדול שטח הפנים של התיבה הגדולה משטח הפנים של התיבה הירוקה ? סמנו את התשובה הנכונה : 6–ב 1 סמ 22–ב 2 ר" סמ 10–ב 3 ר" סמ 5–ב 4 ר" סמ"ר

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר