עמוד:190

משימות לסיכום 31 אילו מבין ארבע הקוביות שלפניכם אפשר להרכיב מהפריסה הנתונה ? 32 לפניכם סרטוטים של תיבות . א . האם יש בין הסרטוטים כאלה המתארים תיבות זהות ? כמה תיבות שונות מתארים ששת התרשימים ? ב . מצאו את שטח הפנים של כל תיבה . ג . בחרו תיבה אחת וסרטטו שתי פריסות שונות שלה בגודל אמיתי . 33 נתונים תיאורים של שתי פאות של תיבה : פאה אחת היא מלבן שאורך אחת מצלעותיו הוא מ"ס 5 , והפאה האחרת היא ריבוע . א . כתבו ממדים של שלוש תיבות שונות המתאימות לתיאור , וחשבו את שטח הפנים של כל אחת מהן . ב . האם בין התיבות שתיארתם יש גם קובייה ? אם לא - נסו לתאר גם קובייה מתאימה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר