עמוד:176

60 בכל סעיף נתונים ממדים של חלקת אדמה מלבנית . חשבו את שטח החלקה בדונמים . דוגמה ממדי החלקה הם מ"ס 1200 מ"ק 0 . 5–ו . אורכי הצלעות במטרים הם 12 מ' . 'מ 500–ו שטח החלקה במ"ר הוא ) ר"מ 6 , 000 בדקו , (! ומכאן שבדונמים שטח החלקה הוא 6 דונמים . א . 'מ 100 , 'מ 40 ב . מ"ק 0 . 3 , 'מ 400 ג . מ"ס 9 , 000 , 'מ 1 הרחבה 61 א . כתבו ביטוי המתאר את שטחו של מלבן שממדיו מ"מ a מ"ס b–ו . ב . לפניכם תשובות של שישה תלמידים . בדקו את נכונותן והסבירו . משימות לסיכום 62 לפניכם סרטוט מוקטן של רצפת כיתה . כל משבצת מייצגת ריבוע ששטחו ר"מ 1 . מצאו את היקף האולם ואת שטחו . 63 אורכי הצלעות של מגרש משחקים הם 12 מ' . 'מ 25–ו א . מצאו את היקף המגרש ואת שטחו . ב . כתבו את שטח המגרש בדונמים . 64 בכל סעיף נתונים ממדי מלבן . מצאו את שטח המלבן ואת היקפו . כתבו כל תשובה בשתי יחידות מידה שונות . 2 1 1 א . מ"ס 1 , מ' ג . מ"ס 2 , מ"מ 80 ה . מ"ק 0 . 5 , 'מ 60 ה . ס"מ , 0 . 6 מ' 5 5 2

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר