עמוד:173

45 האולם של בית הספר הוא מלבני . אורך צלעו הארוכה 20 מ' ואורך צלעו הקצרה . 'מ 10 הנהלת בית הספר רוצה להגדיל את שטח האולם פי , 4 והתלמידות התבקשו להגיש הצעות . בדקו את ההצעות וקבעו אילו מהן מתאימות . נמקו את קביעותיכם . רינה הציעה להגדיל את הצלעות הארוכות של האולם פי . 4 אסנת הציעה להגדיל את הצלעות הקצרות פי . 4 דליה הציעה להגדיל את הצלעות הארוכות פי . 2 גילה הציעה להגדיל את כל צלעות האולם פי . 2 דיון 46 נתון מלבן שממדיו 2 מ' . 'מ 3–ו בכל סעיף תארו איזה שינוי יחול בשטחו ובהיקפו של המלבן כתוצאה משינוי בממדיו . א . מאריכים את הצלעות הארוכות פי 5 ואת הצלעות הקצרות לא משנים . ב . מאריכים את הצלעות הקצרות פי 5 ואת הצלעות הארוכות לא משנים . ג . מאריכים כל צלע פי . 5 47 נתון מלבן שממדיו 7 מ' . 'מ 3–ו בכל סעיף תארו איזה שינוי יחול בשטח המלבן כתוצאה משינוי ממדיו . א . מאריכים את הצלעות הארוכות פי n ואת הצלעות הקצרות לא משנים . ב . מאריכים את הצלעות הקצרות פי n ואת הצלעות הארוכות לא משנים . ג . מאריכים כל צלע פי . n 48 המרובע AEFB שבסרטוט המוקטן הוא ריבוע שאורך צלעו מ"ס a . הארכנו את הצלע מ"ס 3–ב AE ויצרנו את המלבן . ACDB א . הסבירו מדוע המרובע ECDF הוא מלבן . ב . כתבו ביטויים אלגבריים המתארים את השטחים ואת ההיקפים של המלבנים . ACDB–ו ECDF ג . חשבו את השטחים ואת ההיקפים של המלבנים ACDB–ו ECDF בכל אחד מהמקרים האלה : 1 a = 100 2 a = 0 . 5 ד . חשבו את השטח ואת ההיקף של המלבן ACDB אם נתון כי שטח המלבן ECDF הוא 30 סמ . ר"

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר